Sivun alkuun

Seisomme Ukrainan rinnalla

Yhtiömme ei harjoita liiketoimintaa Venäjällä tai Valko-Venäjällä Ukrainassa käynnissä olevan sodan aikana. Tämä käytäntö on voimassa toistaiseksi.

Perustelut

Ukrainan sota on aiheuttanut alueelle merkittävän humanitaarisen kriisin ja geopoliittisia jännitteitä. Vastuullisena ja eettisenä organisaationa uskomme, että velvollisuutenamme on välttää kaikkea sellaista liiketoimintaa, joka voi edistää konfliktia tai heikentää Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Lisäksi meneillään olevat vihamielisyydet ovat johtaneet siihen, että useat maat ovat asettaneet Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan talouspakotteita ja kaupan rajoituksia. Nämä toimenpiteet ovat luoneet epävakaan ja epävarman liiketoimintaympäristön, joka aiheuttaa merkittäviä riskejä toiminnallemme, maineellemme ja sidosryhmillemme. Näiden riskien vähentämiseksi ja arvojemme ja periaatteidemme ylläpitämiseksi olemme päättäneet olla harjoittamatta liiketoimintaa Venäjällä tai Valko-Venäjällä, kunnes tilanne vakiintuu ja kansainvälinen yhteisö saa aikaan diplomaattisen ratkaisun konfliktiin.

Täytäntöönpano

Tätä käytäntöä sovelletaan kaikkiin yrityksemme työntekijöihin, alihankkijoihin, edustajiin ja tytäryhtiöihin sijainnista tai roolista riippumatta. Kaikkien liiketoimintayksiköiden ja -osastojen on varmistettava tämän politiikan noudattaminen ja toteutettava asianmukaiset toimenpiteet estääkseen kaiken liiketoiminnan Venäjällä tai Valko-Venäjällä.

Työntekijöiden on ilmoitettava johtajilleen tai esimiehilleen, jos he saavat tietoonsa tämän politiikan mahdollisen rikkomisen. Tämän politiikan noudattamatta jättäminen voi johtaa kurinpitotoimiin, jotka voivat johtaa työsuhteen tai sopimussuhteen irtisanomiseen asti.

Päätelmä

Yrityksemme on edelleen sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, eettisesti ja kestävästi. Tunnustamme, että Ukrainassa käynnissä oleva sota on merkittävä haaste kansainväliselle yhteisölle, ja olemme sitoutuneet toimimaan omalta osaltamme rauhan, vakauden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi alueella. Seuraamme tilannetta edelleen tiiviisti ja mukautamme toimintatapojamme ja käytäntöjämme sen mukaisesti.

Sivun alaosa